لیست محصولات پراید

Name Categories Price
لوازم دیشلی پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
میل ماهک پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
انگشتی سوپاپ3و4 پراید یورو , 575,000 ریال
برند شیم
انگشتی سوپاپ1و2پراید یورو4 , 575,000 ریال
برند شیم
رینگ موتور پراید 0/50 یورو 4 , برای قیمت تماس بگیرید
برند RIK
رینگ موتور پراید 0/25 یورو 4 , برای قیمت تماس بگیرید
برند RIK
رینگ موتور پراید استاندارد یورو4 , برای قیمت تماس بگیرید
برند RIK
سگدست پراید طرح قدیم چپ , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
سگدست پراید طرح جدید چپ , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
سگدست پراید طرح جدید راست , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
محفظه هواکش انژکتور پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
ژنت آرامش پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
طبق چرخ جلو تیباراست , برای قیمت تماس بگیرید
برندشیم
سیلندر ترمز پراید شیم , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
دیسک ترمز پراید شیم , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
بلبرینگ چرخ جلو جدید آلمانی پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول کشور آلمان
برند شیم
سر پلوس 20خار پراید ساده mwh , برای قیمت تماس بگیرید
برند mwh
سر پلوس 20 خار پراید ABS FPC , برای قیمت تماس بگیرید
برند FPC
دسته گیربکس پیکان , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو
سیفون بنزین پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
کشویی دنده 1و2 گیر بگس پراید , 2,415,000 ریال
برند RFT
واشر سر سیلندر پراید IACE , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IACE
واشر سر سیلندر پراید 2میلی متری , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
واشر درب سوپاپ پراید یورو4 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140396
واشر بغل اگزوز پراید یورو4 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
میل انگشتی سوپاپ , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
منبع آب پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
مقاومت فن پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
محور هرزگرد دنده عقب پراید , 125,000 ریال
اطلاعات بیشتر
برند RFT
ماهک 3و4 پراید , 195,000 ریال
برند شیم
قاب تسمه تایم دو تیکه پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
فشار شکن ترمز انژکتور , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
فشار شکن ترمز کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
زیر باطری پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند ipnc
دیاق دسته رادیاتور بالا پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
دوراهی اب رزوه دار پلاستیکی پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
دنده کیلومتر پیشگام قدیم (سفید) , برای قیمت تماس بگیرید
برند پیشگام
دنده فلاویل پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA
دنده سر میلنگ , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
دنده دیشلی کامل پراید استاندارد , برای قیمت تماس بگیرید
برند RFT
دنده دیشلی کامل پراید واشر ضخیم , برای قیمت تماس بگیرید
برند RFT
دنده پینیون گیربکس پراید RFT , 935,000 ریال
برند RFT
درب رادیاتور پراید APA , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
درب ترموستات پراید یورو4 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
تسمه دینام پراید آلمانی , برای قیمت تماس بگیرید
برند کنتیننتال آلمان
تسمه تایم پراید طرح دانگیل , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
پیچ سرسیلندر پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
بوش پایه کمک عقب پرایدفلزی , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو
نوع: لاستیکی
 
بلبرینگ ته میلنگ پراید دینام پیکان پژو فرمان پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
اورینگ ترموستات پژو405-پراید , , , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
گردگیرماهک دنده پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
سنسور کیلومتر مگنتی پراید (حلقوی مشکی) , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
سنسور کیلومتر پراید مگنتی جدید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
فنرلول اکسل عقب پراید CNG , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
فنر لول اکسل پراید جلو , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
شیلنگ ضد بنزین دوجه داره 8*14 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت سوپاپ به هواکش پراید کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت سوپاپ به هواکش پراید انژکتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت سوپاپ به هواکش پراید CNG , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت دوخم پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت بخاری کج پراید کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت بخاری راست پراید کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت بخار روغن پراید انژکتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140354
رام پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
دنده هرزگرد عقب پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند RFT
دنده سر میل سوپاپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
دنده برنجی 3و4 پراید , 179,000 ریال
برند شیم
دنده 3 گیر بگس پراید iace , 1,120,000 ریال
برند IACE
محصول کشور کره جنوبی
دنده 2 گیر بگس پراید RFT , 1,175,000 ریال
برند RFT
دنده1گیربکس پراید , 1,495,000 ریال
برند RFT
درب سوپاپ(قالپاق)انژکتور پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
توپی چرخ عقب پراید جدید ABS , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند APA یک سال گارانتی
پیچ و مهره طبق پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
پیچ سر سیلندر پراید , , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140456
پیچ دوشاخه کلاچ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
بوش طبق پراید فلزی (27) , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو یک سال گارانتی
بلبرینگ چرخ عقب پراید کوچک , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
محصول کشور ترکیه
بلبرینگ چرخ عقب پراید بزرگ , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
محصول کشور ترکیه
بلبرینگ تسمه تایم پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم ترک
74200
اکسل پراید ABS , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
اهرم دوشاخه کلاچ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
اتوماتیک استارت پراید VALEO , برای قیمت تماس بگیرید
برند VALEO
اتوماتیک استارت پراید آیسکرا , برای قیمت تماس بگیرید
برند آیسکرا
فیلتر روغن پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
اکسل پراید CNG ABS , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
چهار شاخه فرمان کوتاه پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
چهار شاخه فرمان بلند پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
فشنگی حرارتی آب پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
 برند شیم
140146
فشنگی روغن پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
واشر کامل موتور پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
بدون کاسه نمد
واشر اویل پمپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
واشر کامل واتر پمپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
یاتاقان متحرک پراید 0.25 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IBBC
بلبرینگ تسمه تایم پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA
لاستیک نر ماده کمک عقب پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو
یاتاقان متحرک پراید STD , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IBBC
یاتاقان ثابت پراید STD , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IBBC
یاتاقان ثابت0/25پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IBBC
بوش اکسل پراید سه گوش , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برندسبحانکو
کاسه نمد عقب میل لنگ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
توپی کشویی3و4 , 540,000 ریال
برند شیم
توپی کشویی1و2 , 550,000 ریال
برند شیم
دنده 2 گیر بگس پراید , 1,175,000 ریال
برند IACE
محصول کشور کره جنوبی
ست کامل دیشلی تیبا استاندارد-پراید یورو ۴ , , 1,295,000 ریال
برند RFT
مورد استفاده در خط تولید یک سال گارانتی
واشر سر سیلندر پراید 1.5 , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA
ژنت U بای پس پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
زیرباطری پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
رینگ موتور پراید استاندارد , برای قیمت تماس بگیرید
برند RIK
رینگ موتور پراید 0/75 اصل , برای قیمت تماس بگیرید
برند RIK
رینگ موتور پراید 0/50 اصل , برای قیمت تماس بگیرید
برند RIK
رینگ موتور پراید 0/25 اصل , برای قیمت تماس بگیرید
برند RIK
رادیاتور آب پراید پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
دیود دینام پراید کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند موبیلترون
دیود دینام پراید انژکتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
دیسک ترمز پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند فاضل
دیاق میل موجگیر راست پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
دیاق میل موجگیر چپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
دیاق دسته موتور 1و 2 پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
دوراهی اب رزوه دار فلزی پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
دو راهی اب رزوه دار پراید پلاستیکی , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
دوراهی اب بدون رزوه پراید فلزی , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
دنده کیلومتر پیشگام پراید قدیم (سفید) , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
دنده فلایویل پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA
دنده عقب جدید20دنده , برای قیمت تماس بگیرید
برندIACE
محصول کشور کره
دنده پینیون کیلوتر شمار پراید (قدیم) , برای قیمت تماس بگیرید
دنده پینیون گیربکس پراید , 935,000 ریال
برند RFT
دنده برنجی پراید کامل خط تولید , 819,000 ریال
دنده برنجی 5 پراید , 179,000 ریال
برندIACE
محصول کشور کره
دنده برنجی 2پراید , 175,000 ریال
برندIACE محصول کشور کره
دنده برنجی 1 پراید , 175,000 ریال
برندIACE
محصول کشور کره
دنده 5 ثانویه پراید , 1,435,000 ریال
محصول کشور کره
برند IACE
 
دنده 5 اولیه پراید , 1,180,000 ریال
محصول کشور کره
برند IACE
 
دنده 4گیربکس پراید , 1,320,000 ریال
برند RFT
کاسه نمدفرمان پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
کاسه نمد میل لنگ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
کاسه نمد میل سوپاپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
کاسه نمد ماهک (لیور)دسته دنده پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند  IPNC
40792
کاسه نمد ساق سوپاپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
کاسه نمد چرخ عقب پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
کاسه نمد چرخ جلو پراید بی لبه , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
10648
کاسه نمد جلو میلنگ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
10356
کاسه نمد پلوس پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
1352
کاسه نمد چرخ جلو پراید لبه دار , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
1088
کاسه چرخ پراید قدیم , برای قیمت تماس بگیرید
برند فاضل
کاسه چرخ پراید جدید , برای قیمت تماس بگیرید
برند فاضل
کاسه چرخ پراید ABS , برای قیمت تماس بگیرید
برند فاضل
کابل کلاچ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
کابل ترمز دستی پراید صبا CNG , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140169
کابل ترمز دستی پراید صبا تک سوز , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140168
یاتاقان متحرک پراید 050 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول ایران برند IBBC
یاتاقان ثابت پراید0.50 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول ایران برند IBBC
فشنگی چراغ دنده عقب پراید و تیبا , , 195,000 ریال
اطلاعات بیشتر
فشار شکن ترمز انژکتورپراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
فشارشکن ترمز کاربراتور پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
طبق پراید بوش لاستیکی , برای قیمت تماس بگیرید
برند کیابورگ
صافی بنزین پرایدسر کج (پلیمری) با دیاق , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140450
صافی بنزین پرایدسر صاف (پلیمری) با دیاق , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140349
شافت دومی (کوتاه) گیر بکس پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند iace
محصول کشور کره
شافت اولیه (بلند) گیربکس پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند iace
محصول کشور کره
شاتون پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سانکس محصول کشور ترکیه
سیم گاز پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
سیبک فرمان پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو
سوپاپ پراید GLXIتک خار , 3,240,000 ریال
برند سانکس
محصول کشور ترکیه
سه شاخه پلوس پراید 20 دندانه , برای قیمت تماس بگیرید
برند PRX
سه شاخه پلوس پراید 19 دندانه , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
سرسیلدر پراید انژکتور , 13,200,000 ریال
برند سانکس
محصول کشور ترکیه
سرسیلدر پراید کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برند آسیا صنعت
سرسیلدر پراید کاربراتور , 13,200,000 ریال
برند سانکس
محصول کشور ترکیه
سر پلوس 20 خار معمولی پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند PRX
سر پلوس 20 خار ABS پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند PRX
سر پلوس 19 خار معمولی پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند PRX
سر پلوس 19 خار ABSپراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند PRX
ژنت بخار روغن پراید کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
کمک عقب پراید گازی , برای قیمت تماس بگیرید

برند PRX

4503G
کمک جلو پراید راست گازی , برای قیمت تماس بگیرید

برند  PRX

4501G
کمک جلو پراید راست روغنی , برای قیمت تماس بگیرید

برند PRX

4501
کمک جلو پراید چپ گازی پراید , برای قیمت تماس بگیرید

برند PRX

4502G
کمک جلو پراید چپ روغنی , برای قیمت تماس بگیرید

برند PRX

4502
کشویی دنده 3و4 گیر بگس کامل پراید , 1,690,000 ریال
کشویی با توپی دنده5 وعقب پرایدتیبا , , 1,220,000 ریال

برندIACE

محصول کره

17620

واشر دریچه گاز پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
واشر بغل اگزوز پراید فلزی , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC 140320
واتر پمپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید

برند کیانکوه

هواکش کامل انژکتور پراید , برای قیمت تماس بگیرید
هلالی کارتل پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند شیم

میل تعادل پراید , برای قیمت تماس بگیرید
میل سوپاپ پراید یورو 4 , برای قیمت تماس بگیرید

برند IPNC

140397
منجید اگزوز پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند  سبحانکو

مشعلی پلوس پرایدABS , برای قیمت تماس بگیرید

برندAPA

مشعلی پلوس پراید 19 دندانه , برای قیمت تماس بگیرید

برندIPNC

140256
مشعلی پلوس پراید-20دندانه , برای قیمت تماس بگیرید

برند IPNC

140258
محرک ماهک دنده 5 دنده عقب , 185,000 ریال
محرک ماهک دنده3و4 , 185,000 ریال
برند RFT
مورد استفاده در خط تولید 1 سال گارانتی
لوله گژ روغن پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
لوله ضخیم واتر پمپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
لنت ترمز عقب پراید , برای قیمت تماس بگیرید

برند کونتلار

لنت ترمز جلوی پراید , برای قیمت تماس بگیرید

برند کونتلار

لاستیک نر و ماده کمک عقب پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

لاستیک فنرلول عقب پراید CNG , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

لاستیک فنرلول جلو پراید CNG , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برندسبحانکو

لاستیک رام پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

لاستیک چاکدار پراید (2عددی) , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

لاستیک تعادل پراید 4عددی , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
گیت سوپاپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA
گردگیر کمک عقب پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

گردگیر کمک جلو پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

گردگیر جعبه فرمان پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

گردگیر پلوس سمت گیربکس(سه خار)پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

گردگیرپلوس پراید سمت چرخ ABS , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

قرقری فرمان تیبا , برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

قرقری فرمان پراید , برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

فشنگی مهره فن حرارتی 75 درجه پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برندIPNC

فشنگی فن حرارتی پراید کاربراتور82 درجه , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برندAPA

فشنگی فن حرارتی اتوماتیک چهارفصل پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند IPNC

140719

فشنگی فن حرارتی 85 درجه پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

برند IPNC

140720

دسته موتور شماره 3 پراید , برای قیمت تماس بگیرید

سبحانکو

دسته موتور شماره2 پراید , برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

دسته موتور شماره1 پراید , برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

درب سوپاپ(قالپاق)کاربراتور پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
درب رادیاتور پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
درب دلکو اصلی پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول کشور کره برند IACE
درب ترموستات پراید انژکتوری , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
درب ترموستات پراید کاربراتوری , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
حباب گیر بنزین پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
جعبه فرمان پراید , برای قیمت تماس بگیرید
6ماه گارانتی
توری اویل پمپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
توپی سر کمک پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو
توپی چرخ عقب پراید طرح قدیم راست گرد , برای قیمت تماس بگیرید

برند APA

توپی چرخ عقب پراید طرح قدیم چپ گرد , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA
توپی چرخ جلوی پراید جدید , برای قیمت تماس بگیرید
140122 برند IPNC
توپی چرخ جلوی پراید جدید ABS , برای قیمت تماس بگیرید

برندAPA

پیستون کامل یورو4 STD , برای قیمت تماس بگیرید

آسیا صنعت

پیستون کامل یورو4 0/25 , برای قیمت تماس بگیرید

آسیا صنعت

پیستون X100 پایه گازسوز (HP) استاندارد پراید , برای قیمت تماس بگیرید
پولی هرزگرد کولر پراید فلزی , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند APA  یک سال گارانتی
پولی هرزگرد پراید یورو4 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
پولی سر واتر پمپ پراید یورو 4 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
پولی سر واتر پمپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
پولی سر میلنگ پراید معمولی , برای قیمت تماس بگیرید
پولی سرمیلنگ پراید یورو4 , برای قیمت تماس بگیرید
پولی سرمیلنگ پراید هیدرولیک , برای قیمت تماس بگیرید
بلبرینگ چرخ جلو پیکان کوچک-عقب پراید مشترک , , , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برندIPNC
بلبرینگ چرخ جلو پراید قدیم , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
محصول کشور ترکیه
اسبک تیبا , برای قیمت تماس بگیرید

اسیا صنعت

استپر موتور پراید APA , , , , برای قیمت تماس بگیرید
 برند APA یک سال گارانتی
بلبرینگ چرخ جلو جدید یک تیکه پراید , برای قیمت تماس بگیرید
محصول کشور ترکیه
برند شیم
پولک آب پراید کامل برنجی , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
رادیاتور آب پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصولات شرکت ایران رادیاتور
شیلنگ ضد بنزین دوجه داره 6*12 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
کد140348
برند ipnc
ژنت بخاری کج پراید انژکتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
مجموعه شیلنگ بنزین پراید تک سوز , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت پولاسا
مجموعه شیلنگ بنزین پراید دوگانه سوز , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت پولاسا
ژنت بالای رادیاتور آب پراید(انژکتور-کاربراتور) , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت بخاری راست پراید انژکتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت پایین رادیاتور آب پراید جدید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
ژنت پایین رادیاتور آب قدیم , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تولید ایران
واشر درب سوپاپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
واشر سر سیلندر پراید یورو 4 , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم محصول کشور ترکیه
 
وایر شمع پراید ساژم , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت وایر ایران
وایر شمع پراید کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت وایر ایران
وایر شمع پراید یورو4 , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت وایر ایران
وایر شمع پراید زیمنس , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت وایر ایران
دیسک و صفحه پراید , برای قیمت تماس بگیرید

محصول کشور ژاپن

برند دکسیدی

مجموعه هوزینگ دیفرانسیل پراید 151 , 8,750,000 ریال
برند RFT
استفاده در خط تولید شرکت سایپا
مجموعه هوزینگ دیفرانسیل مگنتی پراید , 5,640,000 ریال
برند RFT
استفاده در خط تولید شرکت سایپا
701004  
ماهک 5 و عقب پراید , 185,000 ریال
برند RFT
مورد استفاده در خط تولید 1 سال گارانتی
ماهک1و2 پراید , 426,000 ریال
برند RFT
مورد استفاده در خط تولید 1 سال گارانتی
لیور دسته دنده پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
لوله فرعی آب کامل پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم 1سال گارانتی
توپی چرخ عقب پراید جدید , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA یک سال گارانتی
توپی چرخ جلوی پراید ABS , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA یک سال گارانتی
تقسیم دنده سماوری پراید , 495,000 ریال
برند RFT
مورد استفاده در خط تولید 1 سال گارانتی
تسمه کولر پراید دانگیل کره A34 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم محصول کشور کره جنوبی
تسمه هیدرولیک پراید 4pk930 برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
4PK930کنتیننتال المان
تسمه دینام پراید 4pk945 برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
4PK945  کنتیننتال المان
تسمه دینام پراید دنده ای دانگیل 9/5*900 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
محصول کشور کره   9/5*900
تسمه دینام پراید دانگیل , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
محصول کشور کره جنوبی
4PK1005
تسمه دینام پراید ساده دانگیل hm35/2 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم محصول کشور کره جنوبی
HM35/2
تسمه تایم پراید دانگیل , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم محصول کشور کره جنوبی
 107
   
تسمه تایم پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
متیویوشی
ترموستات 82 درجه پراید , 245,000 ریال
برند APA یک سال گارانتی
ترموستات 76 درجه پراید , 245,000 ریال
برند APA  یک سال گارانتی
پیستون پراید STD , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت MPN
با گژپین
پیستون پراید075 , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت MPN
با گژپین
پیستون پراید 050 , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت MPN
با گژپین
پیستون پراید025(تعمیر 2) , برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت MPN
با گژپین
پولی هرزگرد پراید یورو 4 برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
پوسته کلاچ گیربکس کوچک پراید , برای قیمت تماس بگیرید
پلوس کامل بلند راست پراید ABS , برای قیمت تماس بگیرید
برندSUN PART
پوسته کلاچ -گیربکس- جلو بزرگ پراید برای قیمت تماس بگیرید
پلوس کامل کوتاه چپ پراید -ABS , برای قیمت تماس بگیرید
برندSUN PART
پروانه فن پراید دو دور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140420
پایه سنسور میل سوپاپ پراید برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
پایه تقسیم دنده(پایه سماوری) پراید , 324,000 ریال
برند RFT یک سال گارانتی
بوش هلالی فرمان پراید برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
بوش محافظ طبق پراید برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
تفلونی
بوش عقب میلنگ پراید برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
بوش طبق لاستیکی پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو یک سال گارانتی
بوش طبق پراید فلزی (30) , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو یک سال گارانتی
بوش دوشاخه کلاچ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو یک سال گارانتی
بوش دسته دنده درجه 1 پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
بوش جعبه فرمان پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140340
بوش پایه کمک عقب پرایدلاستیکی , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو
نوع: لاستیکی
 
بلبرینگ کلاچ پراید برای قیمت تماس بگیرید
برند PLASTEX
بلبرینگ هوزینگ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند RFT
مورد استفاده خط تولید سایپا
681149/10
بلبرینگ سرکمک پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
بلبرینگ سرشفت دینام پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
بلبرینگ سر شفت دوم گیر بکس پراید جدید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
بلبرینگ سر شفت دوم گیربکس پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
289
بلبرینگ سرشفت اولیه گیربکس پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برندIPNC
(62/222)140714
بلبرنگ چرخ جلو پیکان کوچک-عقب پراید جدید , , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140248
بلبرینگ چرخ عقب پراید کوچک , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت IMAایتالیا
بلبرینگ ته میلنگ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
(620 2/2)130137
بلبرینگ ته شفت دینام پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
140717
بلبرینگ ته شفت دوم گیربکس پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
713
بلبرینگ ته شفت اولیه گیربکس پراید63042 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
(63042)140715
بغل یاتاقان پراید استاندارد , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول ایران برندIBBC
بغل یاتاقان پراید 050 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول ایران برندIBBC
بغل یاتاقان پراید025 , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول ایران برندIBBC
اورینگ کور کن دلکو پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
اویل پمپ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند APA
انگشتی سوپاپ 1و2 پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
 
انگشتی سوپاپ 3و4 پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
یک سال گارانتی
انباری اگزوز پراید تک سوز برای قیمت تماس بگیرید
انباری اگزوز پراید دوگانه برای قیمت تماس بگیرید
اهنربا گیربکس پراید برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
استپ پدال ترمز پراید IPNC140424 برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
استارت پراید 140821 ipnc برای قیمت تماس بگیرید
افتامات دینام فیش بغل پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت موبیلترون
 
افتامات پراید کاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت موبیلترون
 
افتامات دینام پراید انژکتور , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت موبیلترون
 
مغزی پمپ بنزین پراید با فیلتر , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
 
مجموعه پمپ بنزین کامل پراید قدیم 4فیش 140111 , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
 
مجموعه پمپ بنزین پراید 140338 (گازسوز) , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC
 
سنسور دریچه گاز پراید یورو 4 SSAT , برای قیمت تماس بگیرید
برند kesensیک سال گارانتی
سنسور دریچه گاز پراید SSAT , برای قیمت تماس بگیرید
برند kesensیک سال گارانتی
سنسور اکسیژن پراید بالا کوتاه SSAT , برای قیمت تماس بگیرید
برند kesensیک سال گارانتی
سنسور اکسیژن پراید پایین بلند SSAT , برای قیمت تماس بگیرید
برند kesensیک سال گارانتی
سنسور اکسیژن پراید زیمنس SSAT , برای قیمت تماس بگیرید
برند kesensیک سال گارانتی
استپر موتور پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند KESEیک سال گارانتی
میل سوپاپ پراید زیمنس , برای قیمت تماس بگیرید
برند APAیک سال گارانتی
دوشاخه کلاچ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم یک سال گارانتی
ست کامل دیشلی پراید استاندارد , 937,000 ریال
برند RFT
مورد استفاده در خط تولید یک سال گارانتی
میل سوپاپ پرایدکاربراتور , برای قیمت تماس بگیرید
برند APAیک سال گارانتی
ست دیشلی پراید و واشر ضخیم , 1,050,000 ریال
برند RFT
مورد استفاده در خط تولید یک سال گارانتی
میل سوپاپ پراید ساژم , برای قیمت تماس بگیرید
برند APAیک سال گارانتی
میل لنگ پراید , برای قیمت تماس بگیرید
برند IPNC