لیست محصولات زانتیا

Name Categories Price
واشر سر سیلندر زانتیا 2000 تعمیری اورجینال , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
واشر سرسیلندر زانتیا 2000 استاندارد اورجینال , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
واشر سر سیلندر زانتیا 2000 , برای قیمت تماس بگیرید
 استانداردSUNEX
برند شیم
واشر سر سیلندر زانتیا , برای قیمت تماس بگیرید
1800 دو سوراخ اورجینال
برند شیم
کاسه نمد ساق سوپاپ زانتیا اورجینال , برای قیمت تماس بگیرید
برند شیم
دسته موتور دوسرپیچ پژو206 وزانتیا , , , 530,000 ریال
برند سبحانکو
رینگ پیستون استاندارد زانتیا 2000 , برای قیمت تماس بگیرید
برند SUNEX
محصول کشور ترکیه
کیت کلاچ زانتیا , برای قیمت تماس بگیرید

برند DANCO

واتر پمپ زانتیا2000 , برای قیمت تماس بگیرید
d1201a1
میل موجگیر زانتیا , برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

لنت ترمز عقب زانتیا , برای قیمت تماس بگیرید

برندکونتلار

گیت زانتیا , برای قیمت تماس بگیرید

محصول ترکیه

برند SUNEX

گردگیر پلوس زانتیا ساده , برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

گردگیر پلوس زانتیا خاردار , برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

گردگیر پلوس زانتیا بزرگ , برای قیمت تماس بگیرید

برند سبحانکو

وایر شمع زانتیا برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت وایر ایران
دسته موتور دو سر پیچ زانتیا برای قیمت تماس بگیرید
محصول شرکت سبحانکو
دیسک ترمز زانتیا , 1,490,000 ریال
سرپلوس زانتیا 34 دندانه 2,450,000 ریال
برند IPNC
100316
تسمه دینام زانتیا2000 دانگیل کره ای برای قیمت تماس بگیرید
 برند دانگیل
6PK1650
تسمه تایم زانتیا کره ای 13625/4 برای قیمت تماس بگیرید
 برند شیم
13625/4
بوش و پیستون زانتیا1800 برای قیمت تماس بگیرید
محصول سانکس ترکیه یک سال گارانتی
بوش طبق لبه دار زانتیا , برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحانکو
بوش طبق جناقی زانتیا برای قیمت تماس بگیرید
برند سبحاکو
بلبرینگ تسمه تایم متحرک زانتیا2262 S 2000 برای قیمت تماس بگیرید
برند SFR
بلبرینگ تسمه تایم ثابت زانتیا 2000 23213 برای قیمت تماس بگیرید
برند SFR
بلبرینگ تسمه تایم ته گود زانتیا S1800 2265 برای قیمت تماس بگیرید
برند SFR
بلبرینگ تسمه تایم متحرک زانتیا2393 S1800 برای قیمت تماس بگیرید
برند SFR
بلبرینگ تایم ثابت ته گود زانتیا S1800 برای قیمت تماس بگیرید
سوپاپ زانتیا1800-2000 برای قیمت تماس بگیرید