تماس با ما

فروشگاه قطعات خودرو شیم

شماره تماس ثابت: ۷-۰۳۴۳۲۵۲۶۱۹۶
شماره تماس همراه: ۰۹025410367
آدرس :آدرس: استان کرمان، شهر کرمان،خیابان مالک اشتر شمالی – نبش کوچه ۲
پشتیبانی سایت: ۰۳۴۳۲۵۲۶۱۹۶
کدپستی: ۷۶۱۷۷۵۴۸۱۹