منوی اصلی

شرکت دانگیل

برای روشن کردن خودرو در صورت خرابی

دلایل لرزش بیش از حد موتور خودرو

علت های قفل شدن موتور

قبل ازکارواش اجازه دهید خودرو خنک شود

حرکت از دنده‌ی عقب به جلو در حالی که خودرو هنوز توقف کاملا نکرده است

صدای زوزه کشیدن موتور

برای روشن کردن خودرو در صو رت خرابی

اكثر رانندگاني كه سيستم انتقال قدرت خودرو آنها از نوع دستي(دنده اي) ميباشد،

🔻فیلتر روغن با توجه به توصیه سازنده با هر بار تعویض روغن باید تعویض شود

X