ثبت شکایات

برای ثبت و اعلام شکایات از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

شماره تماس ثابت: ۷-۰۳۴۳۲۵۲۶۱۹۶
شماره تماس همراه: ۰۹025410367
آدرس :بخش مرکزی ، شهر کرمان، خیابان مالک اشتر شمالی – نبش کوچه ۲
پشتیبانی سایت: ۰۳۴۳۲۵۲۶۱۹۶
کدپستی: ۷۶۱۷۷۵۴۸۱۹